Werkgeheugentraining

Het werkgeheugen

"Het werkgeheugen verwijst naar een systeem van het brein dat zorgt voor tijdelijke opslag en bewerking van informatie die nodig is voor complexe cognitieve taken" aldus Alan Baddeley, onderzoeker op dit gebied.

Het is dus een soort van kladblok in het brein waar informatie bewerkt wordt en het regelt benodigde stromen in het geheugensysteem door te bepalen wat belangrijk is, voor nu, voor later, of helemaal niet. Daarnaast regelt het systeem ook dat informatie paraat blijft en dat benodigde informatie uit het lange termijn geheugen adequaat beschikbaar is.

Het werkgeheugen draagt bij aan de organisatie van kennis en de beschikbaarheid en bereikbaarheid hiervan en is dus essentieel bij het schoolse presteren;

 • onthouden van instructie
 • meervoudige opdrachten uitvoeren
 • Multi tasking
 • rekenen, (begrijpend) lezen, taalbegrip en redeneren.

Kenmerken van een kind met een zwak werkgeheugen zijn o.a.

 • het kind vergeet vaak wat het moest doen/halen
 • het kind heeft moeite met het onthouden van meerdere opdrachten
 • kan zich maar kort / moeilijk concentreren
 • is snel afgeleid
 • heeft moeite met taken en opdrachten die meer dan 1 stap vereisen
 • moet steeds bij de les gehaald worden
 • vergeet wat hij/zij aan het doen was
 • heeft moeite om dingen af te maken
 • is vaak traag 

Naast het optimaal gebruiken van je werkgeheugen zijn ook andere zaken van groot belang. Denk hierbij aan het richten van de aandacht, impulsen kunnen onderdrukken, kunnen plannen (vooruit denken) en anticiperen op veranderende omstandigheden. 

Kinderen met werkgeheugenproblemen maken ook zelden of geen gebruik van adequate strategieën.

 

De Training

Met de werkgeheugentraining gaan we enerzijds het werkgeheugen trainen. Dit gebeurt aan de hand van 3 terugkerende digitale spelletjes, die zowel in de sessies als vervolgens ook thuis nog worden geoefend.

Anderzijds gaan we o.a. kijken naar de aanwezigheid en/of het gebruik van leer- en geheugenstrategieën en de taakwerkhouding.

 

Het is een 9 weken durende training die bestaat uit een online interactieve trainingsomgeving van de BCB werkgeheugentraining. De oefeningen bestaan uit zgn dubbeltaken waardoor het werkgeheugen belast en getraind wordt. Er wordt 1 keer in de sessie geoefend en gewerkt in de online interactieve trainingsomgeving. Vervolgens wordt dit thuis nog 3-4 keer per week herhaald. De training wordt per kind op maat gemaakt.