Zicht op woordblind

Coby Schasfoort-Spanbroek heeft deze methode ontwikkeld om "leerproblemen" op een andere manier te benaderen en te veranderen met gebruikmaking van Educatieve Kinese. Deze methode is speciaal gericht op het overwinnen, of tenminste adequater omgaan met leer- en leefproblemen die gerelateerd zijn aan stresssituaties die ontstaan wanneer een mens belemmerd wordt in zijn eigen stijl van leren".

Met behulp van spiertesten wordt bekeken welke (leer)activiteiten stress opleveren, hoe iemands persoonlijkheidsstructuur (dominantiepatroon) is, hoe zijn of haar leerstijl is en welke consequenties dat heeft voor het goed kunnen verwerken van informatie.

Door middel van het opheffen van energetische blokkades en gerichte oefeningen zal leren makkelijker en (dus) leuker worden.

 

Brein gymnastiek - beweging ter bevordering van leren

Leren en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is niet voor niets dat er zoveel te doen is over bewegen op school, staand of zelfs fietsend werken. In de huidige drukke maatschappij komen veel kinderen al van jongs af aan beweging te kort, bijvoorbeeld omdat ze veel in de maxi cosi zitten en omdat ouders minder tijd hebben om echt met ze te spelen. Ook de televisie en computerspelletjes hebben een  grote negatieve invloed op de hoeveelheid beweging die een kind krijgt of heeft. Door toevoeging van elementen uit de brain-gym en de Movement Based Learning worden de breinhelften geactiveerd en de onderlinge samenwerking gestimuleerd. De resultaten spreken voor zich.