Rechts georiënteerde leerstijlen & Beelddenken

We kennen 6 representatiesystemen, waarvan er 5 primair aanwezig zijn (de zintuigen) en 1 is aangeleerd;
 Het visuele systeem (zien)
Het auditief-tonale... systeem (horen-luisteren)
Het kinesthetisch systeem (beweging, gevoel-emotie)
Het olfactorisch systeem (reuk)
Het gustatoire systeem (smaak) en
Het auditief-digitale (innerlijke dialoog, processen/procedures)

 

Al onze ervaringen zijn een samenstelling van de zintuiglijke indrukken. Dit is hoe we leren, ontdekken en handelen. Bij de informatieverwerking worden vooral het visuele, het auditieve en het kinesthetische systeem gebruikt. Veel mensen hebben hierin ook nog een duidelijke voorkeur, die vaak ook wel blijkt uit hoe ze bijvoorbeeld vertellen.

Bij het schoolse leren wordt vooral een beroep gedaan op het auditieve en auditief-digitale systeem. En dat is lastig als jouw (onbewuste)voorkeurssysteem het visuele of kinesthetische is. Hierdoor kan het zijn dat een kind minder vlot meekomt of zelfs vastloopt in bepaalde taken. De zogenoemde beelddenkers vallen bijvoorbeeld in de groep visueel-kinesthetisch.

Niet alleen kinderen maar ook jongeren kunnen hier nog tegenaan lopen. Soms hebben ze hele goede compensatiestrategieën ontwikkelt en in kunnen zetten om het basisonderwijs ogenschijnlijk prima te doorlopen. Maar vaak kom je daar niet meer mee uit de voeten als je eenmaal op het voortgezet zit. Herken je dit en wil je weten of ik jou (of jouw kind) kan helpen, neem dan contact op.

 

Over beelddenken is veel te doen de laatste tijd. Op internet is er genoeg te vinden zowel in positieve als in negatieve zin..

Wat voor mij echter leidend is, is wat het voor een kind kan doen. Want wat als je inderdaad vooral jouw visuele en/of kinesthetische systeem gebruikt voor de informatieverwerking, dan kan je daar in huidige maatschappij echt last van hebben. Met name op school kom je  niet goed uit de verf en dat is heel frustrerend omdat je het vaak wel weet.

Beelddenkers denken in zo'n 32 plaatjes per seconden. Taaldenkers daarentegen denken in zo'n 2-3 woorden per seconde. Beelddenkers denken dus heel snel. Maar omdat alle visuele informatie omgezet moet worden in taal (schrift of spreken) verliezen ze tijd en komen ze soms chaotisch over.
Zo gaat het ook met het verwerken van aangeboden stof; een beelddenker kan een complete speelfilm maken van een werkinstructie. Maar ook dat kost tijd voordat het allemaal ergens geland is. Omdat er zoveel meer plaatjes te verwerken zijn is het in het hoofd vaak ook onoverzichtelijk. Hierin orde scheppen is vaak de eerste stap.

 

Een andere bijzondere vaardigheid van beelddenkers is dat ze de plaatjes in hun hoofd  3dimensionaal zien; ze kunnen iets van alle kanten bekijken. Hierdoor zie je vaak dat letters worden omgedraaid; de b,d,p en q zien er daardoor allemaal hetzelfde uit als je deze vanuit alle invalshoeken kunt bekijken. Hierdoor zie je vaak het spiegelen ontstaan.

 

In een beelddenktraining leer je een kind hoe het deze sterke kanten in kan zetten in het gevestigde onderwijssysteem, want het beelddenken laten verdwijnen gaat niet. Het is iets dat bij je hoort, waar je mee om kunt leren gaan en waar je zelfs profijt van kunt hebben.

 

Ik ben gecertificeerd beelddenktrainer vanuit ECLG. Dit, samen met mijn jarenlange ervaring als logopedist, maakt dat ik per kind kan bekijken wat de beste aanpak is.

 
Het is goed om te weten dat ouders intensief betrokken worden in deze begeleiding, omdat er thuis ook veel geoefend dient te worden.

 

Herkent u dit en/of wilt u meer informatie, neem dan gerust even contact op. 

 

De volgende leuke website is volledig aan dit onderwerp besteed;

 

www.ikleerinbeelden.nl