NB per 01-01-2020 gelden andere tarieven. Deze staan vanaf eind december 2019 op de site vermeld.

Workshop inleiding Essentiële oliën - maak je eigen roller                                        € 15,- incl btw
kijk voor data in de agenda

 

Workshop Essentiële oliën - Basis                                                                           € 5,- incl btw
specifiek voor mensen die al een aantal oliën hebben
of zeker weten deze aan te willen gaan schaffen /
een eigen doTERRA account te willen gaan gebruiken
Neem voor data of meer informatie even contact met me op.

 

Therapeutisch / coachings Consult 60-90 min.                                                        € 78,65 incl btw

 

per extra 30 min.                                                                                                  € 36,30 incl btw

 

Leerondersteuning – didactisch                                                                             € 65,- btw vrij
(moeite met lezen, schrijven, rekenen)

 

Leerondersteuning - sociaal-emotioneel                                                                 € 78,65 incl btw
(faalangst, vol hoofd enz...)

 

Werkgeheugentraining                                                                                           €490,- btw vrij
incl. online werkaccount

 

Intake, oriëntatie- of adviesgesprek telefonisch of persoonlijk                                  Gratis
30 minuten

 

Overleg school (leerkracht / intern begeleider )per half uur.                                     € 36,30 incl btw
De kosten zijn voor de aanvrager.
Het is belangrijk dat u zelf afstemt met school voor wie de
kosten zijn

 

 

 

NB:
Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief evt reiskosten!

 

Voor de onderwijsondersteuning - didactisch geldt een BTW vrijstelling op grond van artikel 13A, lid1, sub i, Zesde Richtlijn BTW en artikel 11, lid1, letter o, Wet op de omzetbelasting 1968.
Het gaat hierbij om remediërende activiteiten.